Udstykning i ejerlejligheder

Ved udstykning og opdeling af ejerlejligheder forstås, at det der før var én ejendom med f.eks. 8 lejemål, i stedet bliver til 8 ejendomme, som ikke alle nødvendigvis har samme ejer. Gamle ejendomme  Om man har mulighed for at opdele … Continue reading
Continue Reading

Sommerhus som helårsbolig

Boliger i sommerhusområder må som udgangspunkt kun anvendes til midlertidigt ophold, og i vinterhalvåret, må sommerhuse kun anvendes til kortvarige ferieophold. Ved kortvarige ferieophold forstås højest 3-4 uger sammenlagt samt weekender og helligdage. Blev boligen på tidspunktet, hvor sommerhusområdet blev … Continue reading
Continue Reading

Hvornår skal din olietank skrottes?

Der er helt faste regler for, hvornår en olietank skal sløjfes eller udskiftes. For den enkelte tank afhænger det af placering, type og opbygning. Se tabellen herunder. Kilde: Miljøstyrelsen Ved ejendomshandler sørger vi altid for at undersøge, hvornår tanken er … Continue reading
Continue Reading

Naboret – hvad må min nabo ?

Hegnsreglerne De almindelige regler om hegn og hegning findes i hegnsloven fra 1950. Loven omfatter både fælleshegn, dvs. hegn der står i ejendomsskel, og egne hegn, dvs. hegn der står helt på egen grund langs ejendomsskel og ikke længere væk … Continue reading
Continue Reading

Håndværkerfradraget i 2016 og 2017

I efteråret 2015 indgik et flertal i Folketinget aftale om ændring af den eksisterende BoligJob-ordning, bedre kendt som håndværkerfradraget for de kommende to år. Aftalen betyder, at man nu ikke længere kan få skattefradrag for lige så mange håndværkerydelser som … Continue reading
Continue Reading

Håndværkerfradrag for lejere

Det meget populære håndværkerfradrag er ikke kun for personer, som ejer deres bolig. Også lejere kan drage nytte af fradraget, hvis man har udgifter til håndværkere i lejeboligen. Ofte er det i forbindelse med fraflytning, at man som lejer har … Continue reading
Continue Reading

Flexbolig

En flexbolig er en helårsejendom, som kommunen kan give ejeren lov til alene at benytte som sommerhus. Skulle ejeren senere få lyst til igen at bruge ejendommen som helårsbolig, kan ejeren også det, uden at skulle søge en ny tilladelse hos kommunen. Kommunens … Continue reading
Continue Reading

Overgangen til den nye lejelov

Folketinget har netop vedtaget en række omfattende ændringer i lejeloven, som træder i kraft den 1. juli 2015. Dette giver naturligvis anledning til en række tvivls spørgmål. Et af dem er, hvad der gælder i den mellemliggende periode fra vedtagelsen … Continue reading
Continue Reading

Sort arbejde

Ved sort arbejde forstås som regel, at en person eller virksomhed udfører arbejde for den anden, som man bliver betalt for på en måde, så SKAT og andre offentlige myndigheder ikke opdager betalingen. Oftest sker det ved kontant betaling uden … Continue reading
Continue Reading

Mangler ved håndværkerarbejde

I den juridiske brevkasse den 28. januar 2015 spurgte en læser, hvad de kunne gøre ved mangler ved deres varmtvandssystem. Problemet var, at firmaet der havde bygget huset var lukket, og smeden der havde udført arbejdet afviste, at der var … Continue reading
Continue Reading

Regnvand på egen grund

Som grundejer er man forpligtet til at aflede regnvand til kloakken eller på egen grund. Man må således ikke aflede regnvandet til naboejendomme. Mange steder står garager, carporte og udhuse i eller tæt på skel. Her er grundejeren forpligtet til … Continue reading
Continue Reading

Undersøg risikoen for oversvømmelse

Miljøministeriet har udarbejdet et Danmarkskort med oversigt over risikoen for oversvømmelse i et bestemt område. Kortet kan være relevant for dig, som ønsker at købe bolig. Du kan se kortet her.
Continue Reading

Udlejning gennem Airbnb

Det er på det seneste blevet meget populært at udleje (dele af) sin bolig via hjemmesiden Airbnb. Der kan være tale om udlejning af hele boligen, eller udlejning af et eller flere værelser. Det er imidlertid ikke helt problemfrit at … Continue reading
Continue Reading

Opsigelse af lejer ved salg

I disse krisetider har mange forgæves forsøgt at sælge deres hus eller lejlighed, og har i stedet valgt at udleje lejligheden i mellemtiden. Ofte finder man derfor følgende formulering i lejekontrakten: “Det er aftalt, at udlejer kan opsige lejeaftalen med … Continue reading
Continue Reading

Køb af hus med lejer

Kan man ikke få solgt sit enfamilieshus kan det være attraktivt at sætte det til salg, indtil et salg kan gennemføres. Men særligt for køber er der en række overvejelser man skal gøre sig, inden man kaster sig ud i … Continue reading
Continue Reading

Ny lejelov på vej

Et flertal i Folketinget har i juni 2014 indgået aftale om ændringer i lejeloven, så man fjerner en række administrative byrder fra udlejere, og gør det billigere for lejere at fraflytte lejemål. Samtidig håber man på at reducere antallet af … Continue reading
Continue Reading

Indeksfinansieret andelsbolig

Jeg vil her kortfattet redegøre for, hvad der karakteriserer et indekslån, samt betingelserne for at benytte den ovennævnte beregningsmetode. Indekslån er en særlig type lån, der karakteriseres ved, at lånet reguleres efter inflationen og løn- og prisudviklingen.  Lånet er et fastforrentet … Continue reading
Continue Reading

Helårsbolig i sommerhuset

Boliger i sommerhusområder må som udgangspunkt kun anvendes til midlertidigt ophold, og i vinterhalvåret, må sommerhuse kun anvendes til kortvarige ferieophold. Ved kortvarige ferieophold forstås højest 3-4 uger sammenlagt samt weekender og helligdage. Blev boligen på tidspunktet, hvor sommerhusområdet blev … Continue reading
Continue Reading

Huller i vejen

Med jævne mellemrum kan der opstå huller i private fællesveje, men hvem har ansvaret for at få dem repareret, og hvad sker der, hvis hullerne ikke lappes? Svaret på spørgsmålene afhænger af, hvem der ejer vejen. Er der tale om … Continue reading
Continue Reading

Hus med lejere

Jeg bliver indimellem spurgt, om udlejer må sælge huset, mens der bor lejere i det, hvem der skal opsige lejer, og hvor langt opsigelsesvarsel lejer har. Svaret er, at udlejer godt må sælge huset, selv om der er lejere i … Continue reading
Continue Reading

Stiftelse af andelsboligforening

Når en udlejningsejendom med mere end 6 beboelseslejligheder sælges, så har de nuværende lejere forkøbsret til at købe ejendommen i en nystiftet andelsboligforening. Vilkårene for købet skal være de samme, som ejeren i øvrigt kan sælge ejendommen til. En andelsboligforening … Continue reading
Continue Reading

Kælderlejligheden er ulovlig

I mange enfamilieshuse er der indrettet lejligheder i kælderen. Som regel er disse fuldt ud lovlige at benytte til beboelse, men vi ser alligevel ofte, at det alligevel ikke er tilfældet, og at lejer derfor bor i en lejlighed, som … Continue reading
Continue Reading

Overvågning i grundejerforening

Det er jævnligt til debat i medierne, om privatpersoner, virksomheder eller grundejerforeninger må overvåge deres område med kameraer og offentliggøre billeder og video, når der sker indbrud. Fotos og video er ofte en nem og bevis sikker måde at finde ud … Continue reading
Continue Reading

Skilsmisse og fælles hus

Hvis et ægtepar ejer fast ejendom sammen men bliver skilt, så hænder det ofte, at den ene af parterne bliver boende i huset, i hvert fald i en periode. Når man ejer fast ejendom sammen skal begge som udgangspunkt fortsat … Continue reading
Continue Reading

Sommerhuse undtages fra lejeloven

Regeringen arbejder p.t. på ændring og forenkling af lejeloven. En af punkterne er, at udlejning af sommerhuse ikke længere skal være omfattet af lejelovgivningen. Det er for mange kommet som en overraskelse, at sommerhuse overhovedet var omfattet af loven, og … Continue reading
Continue Reading

Håndværkeraftaler

Indimellem har man behov for at få renoveret eller bygget til sin ejendom. Så kontakter man en håndværker, og her er det så vigtigt, at man får lavet en klar, skriftlig aftale om, hvad der skal laves, og hvad det … Continue reading
Continue Reading

Mangler ved fast ejendom

Har du købt fast ejendom, og opdager du efterfølgende mangler, som ikke er omtalt i tilstandsrapporten, og som du heller ikke på anden vis er gjort bekendt med inden handlen blev afsluttet, så kan der være mulighed for at få … Continue reading
Continue Reading

Gratis opslag i tingbogen

Det er gratis at søge i tingbogen. Blot gå ind på www.tinglysning.dk, og indtast de ønskede oplysninger. Så kan du se hvem der ejer ejendommen, hvad der er af tinglyste hæftelser, og hvilke servitutter der er på ejendommen.
Continue Reading

Arealmangler

I august 2013 afgjorde Højesteret to sager om arealmangler ved fast ejendom. Sagerne handlede om, at sælger havde oplyst den solgte ejendom til at have et store boligareal, end det viste sig rent faktisk at være tilfældet. Konklusionen i begge … Continue reading
Continue Reading

Udlejning af bolig

Står du overfor at skulle udleje din bolig, f.eks. fordi du ikke kan få den solgt? Vi hjælper gerne med udarbejdelse af lejekontrakten. Du kan læse nærmere om vores tilbud på Billig-Lejekontrakt.dk.
Continue Reading

Hvor går skellet

Enhver ejendom har et skel i alle retninger, som afgrænser ejendommen overfor naboejendomme og veje. Men det er ikke altid, at man med sikkerhed ved, hvor skellet rent faktisk er. Det kan med årenes løb være blevet udvisket, f.eks. hvis … Continue reading
Continue Reading