Lokalplan

Lokalplan

En lokalplan er et dokument, som indeholder regler om, hvordan et område må udnyttes og bebygges, ligesom den kan indeholde detaljerede krav til bygningers udformning, afstand til skel og valg af hegn mellem ejendomme.

Kommunen har pligt til at udarbejde en lokalplan, inden der iværksættes større bygge- og anlægsarbejder, f.eks. hvis der skal etableres et nyt boligområde eller en ny dagligvarebutik.

Alle nyere boligområder har lokalplaner, som regulerer udnyttelsen af ejendommene, mens ældre boliger sagtens kan ligge i et område uden en lokalplan. Er der en lokalplan for området, vil den være tinglyst som en servitut på de enkelte ejendomme.

Ejeren har pligt til at følge lokalplanen, og gør man ikke det, kan kommunen tilpligte ejeren at lovliggøre forholdene. Der er imidlertid også mulighed for at søge om dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen.

Alle kommuner har i dag lokalplanerne liggende på internettet, så hvis du vil se lokalplanen for din ejendom, så kan den findes på internettet eller ved kontakt til kommunen.