Kategorier
Ikke kategoriseret

Krav om opsparing ved køb af bolig

Den 1. november 2015 indførtes nye regler om finansiering af boligkøb. Fremover skal køber selv have en opsparing på mindst 5 % af købesummen, således at realkredit og bank højest må låne køberne 95 % af købesummen.

Dette følger af den nye bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder og af vejledningen til bekendtgørelsen. Formålet med de nye regler er at sikre, at alle boligkøbere har en rimelig økonomi inden køb af bolig, og at begrænse antallet af salg af ejendomme, hvor gælden overstiger friværdien.

Men ingen regel uden undtagelse, og der er stadig flere tilfælde, hvor man som boligkøber kan få finansieret hele købet af realkredit og bank.

Det gælder f.eks., hvis unge mennesker som ikke har haft mulighed for at spare op, mens man studerede ønsker at købe hus. Her kan banken låne alle pengene til købet, hvis det er sandsynligt, at køber kan afdrage mindst 5 % af lånet indenfor 2-3 år.

Købere i økonomiske vanskeligheder, som ønsker at sælge deres dyre hus for at flytte i et mindre og billigere hus kan også låne alle pengene ud fra en betragtning om, at det vil være en sund økonomisk disposition at begrænse sine omkostninger.

Også hvis der er behov for at låne til mellemfinansiering, i de tilfælde hvor man ønsker at købe et hus, men endnu ikke har fået solgt sit eget, og man vil få en fortjeneste med fra salget af det gamle hus, kan man låne alle pengene i forventning om at der sker tilbagebetaling af mindst 5 % af lånet, når det gamle hus er solgt.

Endelig kan de sidste 5 % til finansiering af købet også komme ved lån fra anden side, f.eks. ved familielån eller ved træk på en kassekredit, blot kassekreditten ikke er oprettet med henblik på køb af fast ejendom.