Ejerlejlighed

Ejerlejligheder

Ejerlejligheder etableres, når en ejendom opdeles i flere selvstændige enheder med forskellige ejere. Ejerne er så fælles om vedligeholdelsen af fællesejendommen gennem ejerforeningen, men har i øvrigt råderetten over og ansvaret for hver deres lejlighed.

Ejerlejligheder findes typisk i etageejendomme, men undertiden kan en rækkehus-bebyggelse, eller et to-familieshus også være organiseret i en ejerforening.

Der udarbejdes typisk ikke tilstandsrapporter for ejerlejligheder, da tilstandsrapporten i så fald skal omfatte både den enkelte ejerlejlighed og hele fællesejendommen. Det kan således være meget dyrt at få udarbejdet en tilstandsrapport for en ejerlejlighed. Det betyder også, at sælger ikke er ansvarsfri for eventuelle mangler, hvorfor køber i op til 10 år efter købet vil kunne rette mangelskrav mod sælger.

Når vi rådgiver dig i forbindelse med køb af ejerlejlighed, har vi særligt fokus på ejerforeningens forhold. Ser vedtægter og regnskaber fornuftige ud? Er der planlagt store renoveringer, som du kan forvente at skulle betale til, og som derfor bør regnes ind i dit budget ved købet?

 

Ejerlejligheder finder vi typisk i etage-ejendomme.

Ejerlejligheder minder på mange måder om enfamilieshuse. Forskellen er fortrinsvis, at der ikke udarbejdes tilstandsrapport, da den i så fald skulle omfatte også ejendommens fællesarealer, hvilket bliver for dyrt. Man har pligt til at være medlem af ejerforeningen, som står for vedligeholdelsen af ejendommens fælles bestanddele.

Af særlige forhold der indgår i rådgivningen omkring køb og salg af ejerlejlighed er:

  • Gennemgang af ejerforeningens vedtægter og regnskaber.
  • Hvorvidt der er tinglyst en hjemfaldsklausul på ejendommen, og hvad det i så fald vil koste at få den fjernet.