Kategorier
Ikke kategoriseret

Indeksfinansieret andelsbolig

Jeg vil her kortfattet redegøre for, hvad der karakteriserer et indekslån, samt betingelserne for at benytte den ovennævnte beregningsmetode.

Indekslån er en særlig type lån, der karakteriseres ved, at lånet reguleres efter inflationen og løn- og prisudviklingen.  Lånet er et fastforrentet kontantlån, der ikke kan konverteres. Ydelsen på lånet reguleres i takt med regulering af indekset, og man kan ikke på forhånd fastslå, hvornår lånet vil være betalt tilbage.

Indekslån benyttes ikke længere ved nye støttede andelsboliger, og reglen må derfor med tiden forventes at miste sin betydning. Der er dog stadig mange andelsboliger, der er finansieret med indekslån, og hvor lånet endnu ikke er betalt ud.

Indekslån medfører en øget risiko for, at andelen kan falde i værdi. Hvis prisudviklingen stiger hurtigere end gælden kan afdrages, vil det betyde, at gælden i andelsboligforeningen vil vokse, hvorved andelsboligforeningens formue formindskes. Folketinget har derfor valgt at indsætte en beskyttelse af andelsboligforeninger med indekslån. Denne beskyttelse kan ikke strækkes til at dække andelsforeninger med andre typer lån.

To betingelser skal være opfyldt for at kunne beregne samme pris for sin andel, som man selv har købt den for.

  • For det første skal ejendommen være opført eller byfornyet med offentlig støtte efter reglerne i lov om boligbyggeri, eller efter reglerne i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger.
  • For det andet skal ejendommen være finansieret med indekslån.

Reglen gælder også efter, at den offentlige støtte er ophørt.

Modsat andelsboligforeninger hvor generalforsamlingen suverænt bestemmer andelsværdien, kan man som ejer af en andelsbolig, når ovennævnte betingelser er opfyldt, vælge at sælge sin andel til den samme pris, som man selv betalte for den.

Formålet med at beregne andelsværdien til det man selv har betalt er, at såfremt andelens værdi er faldet, efter at man har købt andelen, kan man senere sælge andelen uden at lide et tab. Bestemmelsen er derfor kun relevant, hvis andelens værdi er faldet til mindre, end man selv har betalt for den.