Inden du skriver under…

Advokatforbehold

Inden du som sælger skriver under på købsaftalen, er der én ting, du altid skal sikre dig. Nemlig at der er et advokatforbehold i købsaftalen. Dette gælder også selv om du har en ejendomsmægler til at repræsentere dig.

Advokatforbeholdet er din sikkerhed for, at du ikke er bundet af købsaftalen, såfremt vi ved vores gennemgang af handlen finder forhold, som du måske ikke var bekendt med, og som kan medføre, at du ved salget bliver stillet ringere, end hvad du ellers ville kunne forvente.

Advokatforbeholdet kan f.eks. lyde således:

“Denne handel er i sin helhed betinget af sælgers advokats godkendelse.”

Loyal oplysningspligt

Som sælger har du en loyal oplysningspligt overfor køber, som betyder, at du har pligt til at oplyse køber om alle ikke-bagatelagtige forhold ved ejendommen, som du har kendskab til, og som det må formodes, at køber vil have interesse i at kende til.

Du bør derfor nøje gennemgå salgsopstilling og købsaftale, inden du skriver under, og sikre dig at alle væsentlige oplysninger, som du er bekendt med (og som ikke allerede fremgår af tilstandsrapporterne) bliver oplyst overfor køber.