Kategorier
Ikke kategoriseret

Mangler ved fast ejendom

Har du købt fast ejendom, og opdager du efterfølgende mangler, som ikke er omtalt i tilstandsrapporten, og som du heller ikke på anden vis er gjort bekendt med inden handlen blev afsluttet, så kan der være mulighed for at få erstatning.

Ejerskifteforsikringen

Det første du skal gøre er at kontakte din ejerskifteforsikring (hvis du har en) og anmelde skaden. Forsikringsselskabet tager herefter stilling til, om skaden er dækket af forsikringen.

Stort set alle fysiske mangler ved ejendommen kan være dækket af forsikringen, men der er undtagelser.

Ret krav mod sælger

Er manglerne ikke dækket af ejerskifteforsikringen, eller har sælger valgt ikke at benytte reglerne om ansvarsfrihed, så kan der være mulighed for at rette et krav mod sælger enten med krav om at sælger får manglen udbedret for egen regning, erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Erstatning dækker krone for krone udgifterne forbundet med at udbedre manglen. For at kunne kræve erstatning er det et krav, at det kan bevises, at sælger har været bekendt med manglen men har undladt at gøre dig opmærksom på manglen i forbindelse med købet.

Forholdsmæssigt afslag derimod kræver ikke, at sælger var bekendt med manglen. Det kræves blot, at manglen forringer værdien af ejendommen, og som køber kan man, hvis værdiforringelsen ikke er bagatelagtig, kræve at få et afslag i købesummen, så det man reelt har betalt for huset og svarer til husets reelle værdi med manglen. Bagatelgrænsen er fastsat i retspraksis og ligger som oftest på minimum ca. 4-8 % af købesummen, men der er enkelte sager, hvor grænsen er sat både højere eller lavere.

Kontakt os

Står du i en situation, hvor der er mangler ved din faste ejendom, så kontakt os så vi kan rådgive dig om dine muligheder.

Telefon: 27 28 62 58

E-mail: soren@vasegaard.eu