Fortrydelsesret

Købers fortrydelsesret

Alle private købere har fra købsaftalen underskrives en ret til at fortryde købet af fast ejendom inden for 6 hverdage efter både køber og sælger har underskrevet købsaftalen. Weekender og helligdage regnes ikke med i fristen.

Indenfor samme frist skal køber betale en kompensation til sælger på 1% af købesummen, og hvis køber allerede har fået nøglerne til huset, skal disse også afleveres igen inden fristen udløber. Er alle disse betingelser ikke opfyldt, vil køber være bundet af købet.

I dag bruger køber kun sjældent sin fortrydelsesret, idet den er afløst af det for køber væsentligt mere fordelagtige advokatforbehold.