Enfamilies hus

Enfamilieshuse

Ved enfamilieshuse forstås

  • parcelhus
  • villa
  • rækkehus

Det er den mest almindelige boligform i Danmark med boligkvarterer i og omkring alle byer.

Når vi rådgiver om køb og salg af enfamilieshuse, så har vi bl.a. fokus på:

  • Vi gennemgår bl.a. tilstandsrapporterne, energimærke, lokalplaner, grundejerforeningens vedtægter og regnskaber samt oplysninger fra kommunen om grunden, herunder om der er olietank på ejendommen og risiko for jordforurening
  • Har sælger tilbudt køber at betale halvdelen af en 5-årig basis ejerskifteforsikring?
  • Ved nyere huse undersøger vi, om der er tegnet den lovpligtige byggeskadeforsikring.