Husforsikring

Familieforsikring

Husforsikringen dækker skader på ejendommen i din ejertid. Den dækker bla.. skader som følge af brand, vandskade og andre pludseligt opståede skader. Dertil kommer muligheden for en række ekstradækninger mod f.eks. råd og svamp, skader på skjulte rør m.m.

Vi anbefaler, at husforsikring og ejerskifteforsikring tegnes i samme selskab, da der indimellem kan opstå tvivl om, hvorvidt en skade skal dækkes af enten den ene eller den anden forsikring.