Tilstandsrapport

Tilstandsrapport og el-rapport

Den almindelige tilstandsrapport (officielt kaldet Huseftersynsordningen) udarbejdes af en byggesagkyndig efter en gennemgang af ejendommen. Tilstandsrapporten beskriver bygningerne på ejendommens tilstand sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder og kigger efter om der er skader på ejendommen, herunder på tag, vægge, gulve, sokkel, vinduer, døre m.m. Rapporten beskriver også tagets forventede restlevetid.

En del af rapporten udfyldes af sælger, som efter bedste evne skal erklære, om der har været skader på ejendommen i sælgers ejertid, samt oplyse hvilke tilbygninger/ombygninger som sælger selv har foretaget.

El-rapporten skal udarbejdes af en autoriseret el-installatør. El-rapporten vurderer, hvorvidt el-installationerne fungerer som de skal, og om der er ulovlige el-installationer i ejendommen.

Både tilstandsrapporten og el-rapporten skal udarbejdes og betales af sælger, ligesom sælger skal tilbyde køber at betale halvdelen af en ejerskifteforsikring, hvis sælger vil være ansvarsfri for mangler ved ejendommen, som måtte vise sig senere.

 

Der udarbejdes sædvanligvis ikke tilstandsrapporter på ejerlejligheder. Læs mere her.