Kategorier
Ikke kategoriseret

Håndværkerfradraget i 2016 og 2017

I efteråret 2015 indgik et flertal i Folketinget aftale om ændring af den eksisterende BoligJob-ordning, bedre kendt som håndværkerfradraget for de kommende to år. Aftalen betyder, at man nu ikke længere kan få skattefradrag for lige så mange håndværkerydelser som hidtil.

Fremover kan man få op til 12.000 kr. i fradrag pr. person over 18 år i hjemmet til energiforbedringer.

Derudover kan man få op til 6.000 kr. i fradrag pr. person over 18 år for serviceydelser i hjemmet.

Nedenfor følger hele listen fra aftalen:

Håndværkerydelser:

 • Isolering af tag
 • Reparation og forbedring af skorsten
 • Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v.
 • Isolering af ydervægge
 • Isolering af gulv
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Energirådgivning til energiforbedringer
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn
 • Radonsikring
 • Installation af ladestik til el-biler
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly
 • Afmontering af brændeovne
 • Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag)
 • Tilslutning til bredbånd

Serviceydelser:

 • Almindelig rengøring
 • Vinduespudsning
 • Børnepasning
 • Almindeligt havearbejde m.m.

Skatteministeriet giver en række eksempler på, hvad der er omfattet af håndværkerfradraget her.