Kategorier
Ikke kategoriseret

Regnvand på egen grund

Som grundejer er man forpligtet til at aflede regnvand til kloakken eller på egen grund. Man må således ikke aflede regnvandet til naboejendomme.

Mange steder står garager, carporte og udhuse i eller tæt på skel. Her er grundejeren forpligtet til at etablere f.eks. tagrender, så regnvandet ikke løber fra taget og ned til naboen.

Se bestemmelsen i Bygningsreglementet 2010 her, hvor du også kan søge i tidligere bygningsreglementer.