Forældrekøb

Forældrekøb er blevet særdeles populært særligt i de store uddannelsesbyer.

Forældrekøb dækker over, at forældrene køber en lejlighed og derefter udlejer den til deres barn. Der er således tale om en helt sædvanlig ejendomshandel, hvorefter der udarbejdes en lejekontrakt mellem forældre og barn.

Det er her vigtigt, at få sørge for god rådgivning omkring økonomien ved et forældrekøb. Da forældrene skal have luft i budgettet til udgifterne ved købet, ligesom huslejen ikke må blive højere, end at barnet kan betale den med sin SU. Barnet vil dog almindeligvis have ret til boligsikring fra kommunen.

Husleje

Huslejen skal fastsættes efter de gældende regler i lejelovgivningen, da en lavere husleje vil blive anset for en gave fra forældrene til barnet. Hver forælder må dog give barnet en skattefri gave på 60.700 kr. (2015) pr. år. Udfyld spørgeskemaet herunder for at finde ud af, efter hvilke regler huslejen beregnes for den bolig, som I planlægger at købe.

Udlejning

En anden ting som man skal holde sig for øje ved forældrekøb er, hvis man planlægger, at der skal bo flere i lejligheden end blot barnet. Det kan f.eks. give mulighed for at købe en større eller mere centralt beliggende lejlighed, da Her har man valget mellem selv som forældre at stå som udlejere, eller også kan man lade barnet leje hele lejligheden og derefter fremleje til tredjemand. Uanset hvad man vælger, bør der altid laves en lejekontrakt. Vi kan i forbindelse med vores rådgivning omkring handlen også rådgive jer om udarbejdelse af lejekontrakten.

Beskatning ved salg

Når lejligheden er købt som forældrekøb, så vil forældrene ved et salg blive beskattet af fortjenesten ved salget (differencen mellem salgspris og købspris), da reglerne om skattefrit salg ikke gælder, når man ikke selv har brugt lejligheden som bolig. Sælger man til barnet, kan salgsprisen dog lovligt fastsættes til den offentlige vurdering minus 15%, uden at det udløser beskatning.

Alternativt kan man i stedet for et traditionelt forældrekøb vælge at lade barnet købe lejligheden, mens forældrene låner barnet pengene til købet, eller kautionerer for lånet. Det har den fordel, at når lejligheden skal sælges igen, kan barnet beholde fortjenesten skattefrit. Til gengæld vil barnet ikke kunne få boligsikring.

Inden et forældrekøb bør I søge juridisk og økonomisk rådgivning omkring de nævnte aspekter. Kontakt os for en gratis og uforpligtende snak og samtidig kan vi give et godt tilbud på vores rådgivning.