Kategorier
Ikke kategoriseret

Mangel hvis materialebeskrivelse ikke svarer til det udførte

Når man bestiller en entreprenør til at opføre sit nye hus, så udarbejdes der en udførlig materialebeskrivelse. Men hvad så hvis entreprenøren ikke følger beskrivelsen?

I et konkret eksempel stod der i materialebeskrivelsen, at der skulle 190 mm isolering i alle vægge. Imidlertid opdagede bygherren efterfølgende, at entreprenøren kun havde lagt 140 mm isolering i væggene. 140 mm isolering var dog nok til at opfylde kravene i bygningsreglementet BR 08.

Uanset at bygningsreglementet er overholdt, så er der alligevel tale om en mangel, da der kun er isoleret med 140 mm, uanset om det i øvrigt overholder gældende regler.

Bygherren vil kunne kræve erstatning, og der vil være flere måder et erstatningskrav kan opgøres på. Udgangspunktet er, at bygherren har krav på udbedring, altså at der tilføres yderligere isolering. Entreprenøren har som hovedregel ret til selv at udføre dette arbejde. Afviser entreprenøren at gøre det, kan det ved syn og skøn fastslås, hvad omkostningerne vil være, og bygherren kan så kræve disse omkostninger betalt af entreprenøren.

Såfremt omkostningerne til udbedring vurderes at være højere, end hvad entreprenøren kan tilpligtes at erstatte bygherren, kan erstatningen evt. i stedet beregnes som husets mindre værdi som følge af manglen, eller som den forøgede varmeudgift som bygherren vil få pr. år ganget med 10.