Energimærke

Energimærke

Det er lovpligtig for sælger at få udarbejdet og udlevere et gyldigt energimærke til køber, inden handlen gennemføres. Ejendomsmæglere må ikke annoncere en ejendom til salg, medmindre der foreligger et gyldigt energimærke på ejendommen.

Bygninger under 60 m2 og ældre sommerhuse er undtaget fra kravet. Nyopførte sommerhuse skal have energimærke.

Formålet med energimærket er at give køber et overblik over ejendommens energiforbrug, så køber kan indregne de årlige energiudgifter i sit budget. Samtidig kommer energimærket med forslag til forbedringer af ejendommens energieffektivitet, ligesom man får et overslag over udgifterne forbundet med at gennemføre forbedringerne.