Optagelse af lån

Realkreditlån

Realkreditlån er den generelt mest fordelagtige lånetype til finansiering af køb af fast ejendom. Man kan belåne helårsboliger med på til 80 % gennem realkreditlån, og sommerhuse med op til 60 %. Resten af købesummen skal man som køber betale på anden vis, oftest gennem egen opsparing eller banklån.

Flexlån

Flexlån er lån, hvor renten med jævne mellemrum tilpasses det generelle renteniveau i samfundet. På F1 lån tilpasses renten hvert år, år, på F3 lån hvert tredje år, og på F5 lån hvert femte år.

Renten er som regel lavest på F1 lån, men vær opmærksom på, at gebyrerne til realkreditinstituttet til gengæld oftest er højere på F1 lån frem for f.eks. F5 lån.

Det nyere F-kort lån er begyndt i stigende grad at afløse de allerede kendte flexlån. F-kort er baseret på obligationer med længere løbetid, men renten er variabel og ændres hvert halve år. Bidragssatserne på et F-kort lån er som regel lavere, end på et F1 lån.

Fastforrentede lån

Fastforrentede lån er lån, hvor renten er fast i hele lånets løbetid. Det vil sige, at den rente lånet har, når du optager lånet, også er renten om 30 år, når lånet er betalt ud, uanset om renterne i samfundet i øvrigt har bevæget sig op eller nedad i perioden.

Ofte vil der dog kunne være fordele ved at omlægge fastforrentede lån (både til en højere eller en lavere rente), hvis renteniveauet har ændret sig tilstrækkeligt i mellemtiden.

Banklån

Banklån har en højere rente end realkreditlån, og banklån har altid en løbende variabel rente. Du kan altså ikke på forhånd vide, hvordan renten på dit banklån vil udvikle sig i lånets løbetid. Til gengæld kan du til enhver tid vælge at øge din afbetaling på banklånet, hvis du har råd til det og dermed afvikle lånet hurtigere end oprindeligt forudsat.

Banklån optages primært til at finansiere den del af købet, som ikke kan finansieres gennem realkreditlån.