Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen er købers beskyttelse mod skjulte mangler ved ejendommen, som først opdages efter, at køber har overtaget ejendommen.

Forsikringen dækker skader ved ejendommen, som ikke er omtalt i tilstandsrapporterne, men som må formodes at have været til stede inden overtagelsen af ejendommen. Skader der opstår efter overtagelsesdagen er derimod dækket af husforsikringen.

Ejerskifteforsikringen kan tegnes, så den dækker i enten 5 eller 10 år efter overtagelsesdagen og kan fås i både en basis og en udvidet udgave.

Når sælger har tilbudt køber at betale halvdelen af præmien på tegning af en 5-årig basis ejerskifteforsikring, så er sælger i udgangspunktet ansvarsfri for alle mangler, som evt. sidenhen måtte vise sig ved ejendommen.

Køber skal sikre, at ejerskifteforsikringen er tegnet og i kraft, inden køber får nøglerne til ejendommen. Efter at køber har overtaget ejendommen, kan man nemlig ikke tegne ejerskifteforsikring.

Hvilke ejendomme kan få en ejerskifteforsikring

Ikke alle ejendomme er omfattet af reglerne om ejerskifteforsikring. F.eks. er andelsboliger undtaget, og det samme er landbrugsejendomme.

Derudover tegnes der stort set aldrig ejerskifteforsiking på ejerlejligheder, da det kræver, at der laves en tilstandsrapport både for den enkelte ejerlejlighed og for hele fællesejendommen. Det vil oftest være alt for dyrt for sælger at få udarbejdet en sådan tilstandsrapport, så derfor fravælger de fleste sælgere af ejerlejligheder at få udarbejdet en tilstandsrapport, hvilket igen medfører at køber ikke kan tegne en ejerskifteforsikring. Til gengæld er sælger ansvarlig for eventuelle mangler i 10 år efter salget.

Hvad er ikke dækket af ejerskifteforsikringen?

Ejerskifteforsikringen dækker skjulte fejl og mangler ved ejendommen, som er opstået før overtagelsesdagen, men først konstateres efter overtagelsesdagen, og som køber ikke i forvejen var bekendt med. Men der er undtagelser. Således dækker forsikringen ikke

  • Fejl og mangler beskrevet i tilstandsrapporten.
  • Fejl og mangler som var åbenbart synlige for køber ved besigtigelse af ejendommen, og som køber derfor må formodes at have været bekendt med inden overtagelsen.
  • Fejl og mangler som man må forvente på et hus med den pågældende alder
  • Bagatelagtige fejl som ikke påvirker ejendommens værdi eller brugbarhed
  • Fejl og mangler som ikke normalt omtales i tilstandsrapporten, f.eks. arealmangler.
  • Fejl og mangler der opstår efter overtagelsen af huset. Her dækker til gengæld din husforsikring. Vi anbefaler så vidt muligt, at man tegner ejerskifteforsikring og husforsikring i samme forsikringsselskab, da der indimellem kan opstå tvivl om, hvorvidt en skade skal dækkes af enten den ene eller den anden forsikring.