Servitutter

Servitut

En servitut er et dokument, der er tinglyst på ejendommen, og som pålægger ejeren af ejendommen visse forpligtelser eller begrænsninger i rådigheden over ejendommen.

Der vil altid være én eller flere påtaleberettigede, som kan rejse krav mod ejeren, hvis ikke servitutten overholdes.

Eksempler på servitutter kan være:

  • Lokalplan for området
  • Vejret til en eller flere naboer til at må køre eller gå hen over ejendommen
  • Begrænsning i hvor tæt på vej, skov eller strand man må bygge, og hvor meget og hvor højt man må bygge

En servitut kan til tider bortfalde og dermed kræves slettet, hvis indholdet ikke længere giver mening, eller dem som er berettiget i henhold til servitutten ikke har gjort retten gældende i mange år.