Kategorier
Ikke kategoriseret

Huller i vejen

Med jævne mellemrum kan der opstå huller i private fællesveje, men hvem har ansvaret for at få dem repareret, og hvad sker der, hvis hullerne ikke lappes?

Svaret på spørgsmålene afhænger af, hvem der ejer vejen. Er der tale om en kommunal vej, så er det kommunen, der har ansvaret for at få den repareret, og så er det kommunen man skal snakke med, ligesom kommunen er ansvarlig for skader, som skyldes hullerne.

Er der tale om en privat fællesvej, så afhænger svaret af, om der er oprettet en grundejerforening eller vejfond, som har ansvaret for vedligeholdelsen af vejen. Er det tilfældet, så er det vejfonden, som har pligt til at få vejen repareret, og samtlige medlemmer af vejfonden er som udgangspunkt solidarisk ansvarlige for skader, som forårsages af hullerne.

Hvis der ikke er en grundejerforening eller vejfond, som er ansvarlig for vedligeholdelsen, så er det den enkelte grundejer ud for den del af vejen, hvor hullerne er, som har vedligeholdelsespligten, hvilket formentlig vil overraske mange. Grundejeren har ansvaret ud til midten af vejen ud for sin grund. Sker der således skader som følge af hullerne, så er det den pågældende ejer, som skal betale for skaderne.

Konstaterer man et hul i vejen, vil jeg foreslå at man tager kontakt til den eller de grundejere som bor ud for, hvor hullerne er og forlange at de får dem repareret. Man kan også kontakte kommunen, som kan pålægge grundejerne eller vejfonden at få repareret vejen. Sker det ikke, kan kommunen reparere vejen på ejernes regning. Betingelsen for at kommunen kan reagere på en sådan henvendelse er dog, at klager har vejret til den hullede vej, og det har man, hvis det er nødvendigt eller mest praktisk for klager at køre på vejen til og fra sit eget hus.