Kategorier
Ikke kategoriseret

Overvågning i grundejerforening

Det er jævnligt til debat i medierne, om privatpersoner, virksomheder eller grundejerforeninger må overvåge deres område med kameraer og offentliggøre billeder og video, når der sker indbrud. Fotos og video er ofte en nem og bevis sikker måde at finde ud af, hvem der har begået en forbrydelse.

Reglerne om hvad man må offentliggøre om andre fremgår af persondataloven, og reglerne er meget klare. En grundejerforening må ikke offentliggøre billeder af en mistænkt tyv, hverken ved ophængning, e-mail eller via en hjemmeside, uanset om hjemmesiden er åben eller lukket.

Det er kun politiet, der har lov til at offentliggøre billeder af mulige forbrydere. Såfremt man alligevel vælger at offentliggøre sådanne billeder risikerer foreningen for det første at blive dømt for injurier mod vedkommende på billederne, hvis det måtte vise sig, at vedkommende er uskyldig, men derudover kan Datatilsynet give foreningen et påbud og forbud, ligesom grundejerforeningen kan ifalde et erstatningsansvar. I flere tilfælde er virksomhedsejere blevet idømt bødestraffe for ulovligt at offentliggøre billeder af tyve og røvere.

Det eneste grundejerforeningen lovligt kan gøre, såfremt der er taget billeder eller video af den mistænkte er, at videregive oplysningerne til politiet. Hvis politiet ikke på egen hånd kan finde frem til gerningsmanden, er det alene op til politiet at afgøre, om det vil kunne hjælpe efterforskningen at offentliggøre billederne.