Advokatforbehold

Advokatforbehold

Inden du skriver under på købsaftalen, er der én ting, du altid skal sikre dig. Nemlig at der er et advokatforbehold i købsaftalen.

Advokatforbeholdet er din sikkerhed for, at du ikke er bundet af købsaftalen, såfremt vi ved vores gennemgang af handlen finder forhold, som du måske ikke var bekendt med, og som kan medføre, at du ikke længere ønsker at købe den pågældende ejendom.

Advokatforbeholdet kan f.eks. lyde således:

“Denne handel er i sin helhed betinget af købers advokats godkendelse.”

Er der ikke et advokatforbehold i din købsaftale, er du bundet af købet, medmindre du stadig kan nå at springe fra aftalen efter reglerne om fortrydelsesret.