Andelsbolig

Andelsboliger

Andelsboliger er en boligform som har fællestræk med både ejerlejligheder og lejeboliger.

Andelsboliger adskiller sig fra ejerlejligheder bl.a. derved, at man som andelshaver køber en del af andelsboligforeningens formue med ret til at bo i en bestemt lejlighed i foreningen. Man får således ikke skøde på sin lejlighed men derimod et andelsbevis, som dokumenterer ens ejerskab.

Samtidig betaler man en månedlig boligafgift (a la husleje) som går til at dække foreningens driftsudgifter samt afbetaling på de lån som andelsboligforeningen har optaget. I forhold til ejerlejligheder vil en større del af vedligeholdelsen som regel hvile på andelsboligforeningen. Udover den månedlige betaling til foreningen vil man ofte også have optaget et lån i forbindelse med købet af andelsboligen, som også skal afdrages.

Når vi rådgiver dig i forbindelse med køb af andelsbolig, har vi særligt fokus på andelsboligforeningens forhold. Ser vedtægter og regnskaber fornuftige ud? Er der planlagt store renoveringer, som vil forøge de månedlige udgifter, og som derfor bør regnes ind i dit budget ved købet?