Betingelser for ansvarsfrihed

Betingelser for sælgers ansvarsfrihed

Der er tre hovedbetingelser, der skal opfyldes, før man som sælger vil være ansvarsfri for mangler ved ejendommen, som køber opdager efter overtagelsen.

  1. Der skal udarbejdes en tilstandsrapport
  2. Der skal udarbejdes en el-rapport
  3. Du skal indhente tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde køber at betale halvdelen af forsikringspræmien

Er disse betingelser opfyldt, og konstaterer køber efterfølgende, at der er mangler ved ejendommen, som ikke er nævnt i rapporterne, så er du som sælger i næsten alle tilfælde ansvarsfri, blot du ikke selv har været bekendt med manglerne og har forsøgt at holde manglerne skjult for køber. Køber kan i stedet rette henvendelse til ejerskifteforsikringen og få dem til at dække udbedring af manglerne.

Enkelte typer mangler er dog ikke dækket af ejerskifteforsikringen. Det gælder f.eks. arealmangler. Opdager køber at huset er mindre, end hvad der fremgår af købsaftalen, så er sælger ansvarlig for værdiforringelsen i op til 10 år efter handlen blev afsluttet. Denne risiko kan man som sælger undgå ved at tegne en sælgeransvarsforsikring.