Skat ved salg

Skat af fortjeneste ved salg af fast ejendom

For langt de fleste private er fortjenesten ved salg af fast ejendom skattefri. Betingelsen for skattefrihed er, at ejendommen skal have tjent som bopæl for ejeren eller dennes husstand i hele eller dele af den periode, hvor man har ejet ejendommen.

Skattefriheds-reglen gælder imidlertid kun ejendomme med et grundareal på mindre end 1.400 m2. For større grunde skal man for at være undtaget for beskatning indhente myndighedernes accept af, at ejendommen ikke kan udstykkes i flere grunde, eller at en udstykning vil medføre en væsentlig værdiforringelse af ejendommen.

Er din ejendom mere end 1.400 m2, og ønsker du at sælge, så hjælper vi dig med at indhente de nødvendige dokumenter, så du kan undgå at blive beskattet af en eventuel fortjeneste ved salget.