Kategorier
Ikke kategoriseret

Arealmangler

I august 2013 afgjorde Højesteret to sager om arealmangler ved fast ejendom. Sagerne handlede om, at sælger havde oplyst den solgte ejendom til at have et store boligareal, end det viste sig rent faktisk at være tilfældet.

Konklusionen i begge sager var, at sælger blev dømt til at betale et forholdsmæssigt afslag i købesummen til køberne. I den ene sag på 50.000 kr. og i den anden sag på 150.000 kr.

Det er imidlertid ikke enhver arealafvigelse, der giver køber ret til et afslag i købesummen. For det første skal selve arealafvigelsen være af en vis størrelse i forhold til det samlede boligareal. Som minimum ca. 6-8%. Samtidig skal værdiforringelsen som følge af arealmanglen også være mindst ca. 6-8% af købesummen, eller i hvert fald et beløb som ikke kan betegnes som bagatelagtigt. Det er således altid en konkret vurdering fra domstolenes side, om en arealmangel er så væsentlig, at køber er berettiget til et afslag i købesummen.

Advokat Søren Vasegaard Andreasen har stor erfaring med at føre denne type og rådgav også køberne i en af de nævnte sager, der var for Højesteret. Hvis du står i en lignende situation og enten har købt eller solgt, så kontakt Søren for en uforpligtende snak om, hvordan du bør forholde dig.